abril 5, 2017

Adhesions

L’adhesió a les conferències “Els empresaris volem saber” es pot dur a terme mitjançant organitzacions empresarials d’àmbit sectorial i territorial contactant-nos per correu electrònic.

A dia d’avui algunes de les organitzacions adherides al Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya són: